Home » Aanbod » Zakelijk » Young professionals

Mentorgesprek

Natúúrlijk zeggen de meeste jongemannen op hun werk dat ze het wel fixen. Maar dat is de buitenkant. Uit onderzoek blijkt dat jonge werknemers juist structuur en voorbeeldgedrag willen. Wie weet nog dat een jongen als gezel begon en dat de grootmeester hem begeleidde? 

Jongemannen niet begeleiden is vragen om productiefouten, ontevreden klanten en vooral burn out.

Training helpt. Coaching doet dat zeker. Alleen, ze renderen pas echt goed wanneer het man-zijn ook aan bod komt. Is het toevallig dat een jongeman vrouwelijke collega’s mijdt én dat hij een moeder heeft die hem na de echtscheiding claimde? Of dat hij geen deadlines haalt én dat hij vroeger weinig goedkeuring van zijn vader kreeg?

Mentorgesprekken bevorderen personele ontwikkeling, het ontplooien van talenten en de re-integratie van medewerkers. Vooruitzicht van een mentor kan in een krappe arbeidsmarkt young professionals motiveren om bij jou en niet bij de concurrent te solliciteren.

Projectleiding

Ook jongemannen kunnen al de rol of zelfs de functie van projectleider vervullen. Ook in het leiding geven over mensen die een eigen lijnmanager hebben, speelt het man-zijn een rol. Een zelfbewuste jongeman is beter in staat om samen met andere mannen én vrouwen een projectdoel te realiseren. Vanuit mijn uitgebreide ervaring als projectmanager help ik daar graag bij. Mijn specialiteit is projectmanagement in politiek-bestuurlijke organisaties.